Cardfight!! Vanguard Pro-Play Tour: Las Vegas

Round 5

arrow_back arrow_forward

Name Table Opponent
andrew Liang
2 points
1 Kono Nashihiwa
0 points
Austin Schleidt
1 points
2 Serlou-jonathan Conlu
2 points