BWG: AoS RTT - 6/23/2019 Facebook Twitter

 • Lyons Canino

  Stormcast Eternals - Basement War Gamers

  • 3
  • 30 / 23 / 28
  • 81
 • Jeff West

  Flesh-eater Courts - Basement War Gamers

  • 2
  • 8 / 32 / 29
  • 69
 • Sean Feather

  Blades of Khorne - Basement War Gamers

  • 2
  • 20 / 4 / 30
  • 54
 • Grant Lawrence

  Maggotkin of Nurgle - Basement War Gamers

  • 2
  • 20 / 22 / 4
  • 46
 • Chase Reinhard

  Grand Host of Nagash - Basement War Gamers

  • 1
  • 28 / 15 / 4
  • 47
 • Michael White

  Seraphon - Basement War Gamers

  • 1
  • 4 / 20 / 4
  • 28
 • Bill West

  Gloomspite Gitz - Basement War Gamers

  • 1
  • 4 / 0 / 20
  • 24